Spořílek.cz v rámci poskytování služeb využívá cookies. Použitím stránek s tím souhlasíte. Zakázat je můžete v nastavení prohlížeče, budete pak ale omezeni v některých funkcích. Více informací.

461 100 150 Po–Pá 9.00–16.00

Odvolání zpracování osobních údajů

1. Kupující poskytuje prodávajícímu osobní údaje dobrovolně.

2. Kupujícího má právo písemným oznámením odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

3. Písemné oznámení kupující doručí na adresu prodávajícího: ELVO Hlinsko s.r.o., Komenského 408, 539 01 Hlinsko.

4. Prodávající je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky pod registračním číslem 00038287.

5. Údaje poskytnuté kupujícím prodávajícímu jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějích předpisů.

Vzor písemného odvolání

Já ................., bytem .................

odvolávám

tímto svůj souhlas ke zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádám, aby společnost ELVO Hlinsko, s.r.o, se sídlem Komenského 408, 539 01 Hlinsko, DIČ: CZ25279297, již dále nezpracovávala mé osobní údaje a provedla kompletní skartaci mých osobních údajů

Osobní údaje byly poskytnuty při vyplňování objednávky č. ................. na internetovém obchodě Spořílek.cz.

.............­.............­.............­.............­.............­......

Datum a vlastnoruční podpis kupujícího

Pokud si nebudete s něčím vědět rady, neváhejte nás kontaktovat.