461 100 150 Po–Pá 9.00–16.00 zavolejte mi

Odvolání zpracování osobních údajů

1. Uživatel poskytuje prodávajícímu osobní údaje dobrovolně.

2. Uživatel má právo písemným oznámením odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

3. Písemné oznámení kupující doručí na adresu prodávajícího: ELVO Hlinsko s.r.o., Komenského 408, 539 01 Hlinsko nebo e-mailem na obchod@sporilek.cz.

4. Prodávající je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky pod registračním číslem 00038287.

5. Údaje poskytnuté uživateli prodávajícímu jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějích předpisů a Nařízením (EU) 2016/679 (tzv. GDPR nařízení)

Vzor písemného odvolání

Já ................., bytem .................

odvolávám

tímto svůj souhlas ke zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením (EU) 2016/679.

Žádám, aby společnost ELVO Hlinsko, s.r.o, se sídlem Komenského 408, 539 01 Hlinsko, DIČ: CZ25279297, již dále nezpracovávala mé osobní údaje a provedla kompletní skartaci mých osobních údajů.

Osobní údaje byly poskytnuty při ................................................ na internetovém obchodě Spořílek.cz.

.............­.............­.............­.............­.............­......

Datum a vlastnoruční podpis kupujícího

Pokud si nebudete s něčím vědět rady, neváhejte nás kontaktovat.