461 100 150 Po–Pá 9.00–16.00 zavolejte mi

Vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy

(V souladu s § 1829, odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení č. 363/2013 Sb., nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv)

Odstoupení od smlouvy

Adresát:
ELVO Hlinsko, s.r.o
Komenského 408
539 01 Hlinsko
IČ: 25279297
 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží .............. pod číslem objednávky .............. .
 

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:

Adresa spotřebitele:

 


Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 Datum: